De Syntax of Dutch: nieuw gereedschap voor de internationale neerlandistiek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1643 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)243-260
Aantal pagina's18
TijdschriftInternationale Neerlandistiek
Volume51
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit