De taal en het sonnet zijn een tweeling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)383
TijdschriftOnze Taal
Nummer van het tijdschrift12
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit