De taal yn De Hoara's fen Hastings fan Simke Kloosterman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)50-55
Aantal pagina's6
TijdschriftDe Pompeblêden: Tydskrift foar Fryske Stúdzje
Volume4
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit