De taalmythe rond de Statenvertaling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

249 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)32-35
TijdschriftMet Andere Woorden
Volume1
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit