De toekomst als therapie [Review of: J Semprun. De dode met mijn naam]

J. Withuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftNRC Handelsblad
Nummer van het tijdschrift2 jan
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit