De toekomst van de Oudgermanistiek in Nederland - 1

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

53 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)25-30
Aantal pagina's6
TijdschriftNieuwsbrief van de Onderzoekschool Mediëvistiek
Volume68
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit