De toekomstige arbeidsmarkt in een vergrijzende Europese Unie: het effect van meer deeltijdwerk op het arbeidsvolume

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

De veroudering van de bevolking heeft consequenties voor de toekomstige arbeidsmarkt in de Europese Unie. De omvang van de beroepsbevolking zal op de langere termijn dalen. Wat zijn de mogelijke effecten van het groeiend belang van deeltijdwerk op de omvang van de toekomstige werkzame beroepsbevolking en het arbeidsvolume in de EU? Dit artikel is gebaseerd op een Research Note geschreven in het kader van de European Observatory on Demography and the Social Situation in opdracht van de Europese Commissie.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)134-139
TijdschriftOver.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE
Volume18
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit