De toestand van kleine wateren: Burgeronderzoek "Vang de Watermonsters" zorgt voor inzicht in ecologische waterkwaliteit

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

Vertaalde titel van de bijdrageThe status of small water: The Citizen Science project "Vang de Watermonsters" gives insight in the ecological water quality
Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's77
StatusGepubliceerd - 17 nov. 2022

Citeer dit