De tragische dood van een taalgeleerde. Lei Limpens schrijft biografie over Willy Dols

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)24-25
Aantal pagina's2
TijdschriftOnze Taal
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit