De Turkendisco, de Spiegelheks en Vrouw Holle. Grappige en griezelige verhalen van leerlingen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

67 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)13-16
TijdschriftBrown Magazine
Volume1999-2000
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit