De uitvinding van Limburg: de territorialisering van geschiedenis, taal en identiteit

L.M.E.A. Cornips, Ad Knotter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1008 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)137
Aantal pagina's163
TijdschriftStudies over de Sociaal-Economische Geschiedenis van Limburg
VolumeJaarboek 2016
Nummer van het tijdschriftLXI
StatusGepubliceerd - 15 dec 2016

Citeer dit