De ule Minerva: wetenschap en politiek in Fryslan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

  45 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  TijdschriftFriesch Dagblad
  StatusGepubliceerd - 12 sep. 2015

  Citeer dit