De universele grammatica van Noam Chomsky

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

4036 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)312-313
Aantal pagina's2
TijdschriftOnze Taal
Volume2011
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit