De vaderlandse canon voorbij? : een multiculturele historische cultuur in wording

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)500-521
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume117
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit