De Vaderlandse Club (1929-1942). Tokoks en de Indische politiek

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

35 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)311-312
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume94
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit