De vegetatie van Zuidelijk Flevoland in 1968

J. Van der Toorn, M. Brandsma, W.B. Bates, M.G. Penny

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)56-61
  TijdschriftDe Levende Natuur
  Volume72
  StatusGepubliceerd - 1969

  Citeer dit