De verleiding van een grijze geschiedschrijving: Morele waarden in historische voorstellingen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)322-339
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume123
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit