De verleiding van vervroegd pensioen in crisistijd

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Het overheidsbeleid is sterk gericht op langer doorwerken, terwijl voor werkgevers bij het snijden in het personeelsbestand vervroegd pensioen de meest geprefereerde oplossing is. Oudere werknemers worden voornamelijk geassocieerd met hogere arbeidskosten, verhoogd ziekteverzuim en lagere productiviteit. Werkgevers zijn daarom sterk verdeeld over een verhoging van de pensioenleeftijd.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftMe Judice
Volume2
Nummer van het tijdschrift9 oktober 2009
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit