De vermeende kracht van het economische verhaal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Samenvatting

Review van 'Narrative Economics: How Stories Go Viral and Drive Major Economic Events', Robert J. Shiller (ISBN: 9780691182292, Published: 10/01/2019)
Veel wetenschappers hebben de neiging om alledaagse verhalen over de economie als onzin af te doen. Volgens Nobelprijswinnaar Robert J. Shiller hebben ze echter meer effect dan tot nu toe werd verondersteld. Hoe effectief is het verhaal van Shiller zelf? Econoom Harry van Dalen oordeelt.
Originele taal-2Nederlands
Tijdschriftde Nederlandse Boekengids (dNBg)
Volume2020
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 06 apr. 2020

Citeer dit