De vermeende zucht naar keuzevrijheid in pensioen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

De roep op keuzevrijheid kan men keer op keer beluisteren in beleidskringen, maar hoe hoe groot is die behoefte nu werkelijk? Op basis van een uniek survey-onderzoek laten Harry van Dalen en Kène Henkens zien dat de behoefte aan echte keuzevrijheid op pensioenterreinen die te maken hebben met de opbouwfase van het pensioen klein is.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftMe Judice
StatusGepubliceerd - 29 mrt. 2016

Citeer dit