De verschriftelijking in Zeeland: De doordringing van het ambtelijk schriftgebruik in de omgeving van de stadsbesturen en de ambachtsheren in de dertiende eeuw

E. Dijkhof

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

91 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)2-9
TijdschriftZeeland. Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Volume9
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit