De verspreiding van wolfspinnen in een duingebied, geanalyseerd met behulp van multivariate methodieken

P.J.M. Van der Aart

  Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

  Originele taal-2Nederlands
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Universiteit Leiden
  Begeleider(s)/adviseur
  • Bakker, K., Promotor, Externe Persoon
  • Wiebes, J.T., Promotor, Externe Persoon
  • Meelis, E., Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning14 mei 1975
  Plaats van publicatieLeiden
  Uitgever
  StatusGepubliceerd - 1975

  Citeer dit