De verteller aan het woord in de Middelnederlandse ridderepiek [Review of: A. Faems (2006) Hier namaels seldijt bat verstaen: vertellerscommentaar in de Middelnederlandse ridderepiek. Studies op het gebied van de oudere Nederlandse letterkunde 2.]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)190-190
TijdschriftQueeste: tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden
Volume14
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit