De vervolging van de joden in Nederland in internationaal vergelijkend perspectief

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

337 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)494-507
TijdschriftDe Gids
Volume150
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit