De visfauna van het estuariumgebied van Rijn en Maas. (The fish fauna of the estuarine area of the rivers Rhine and Meuse)

K.F. Vaas

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)115-128
  TijdschriftBiologisch Jaarboek
  StatusGepubliceerd - 1968

  Citeer dit