De vlo als Japans wapen’ [Review of: D Barenblatt (2004) A plague upon humanity]

R. Raben

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftNRC Handelsblad
Nummer van het tijdschrift7 mei
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit