‘De vloek van het zilver’ [Review of: J.H. Elliott. Empires of the Atlantic World]

R. Raben

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftNRC Handelsblad
StatusGepubliceerd - 03 nov. 2006

Citeer dit