De volkscultuur voorbij, op weg naar immaterieel erfgoed

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

77 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)16-18
TijdschriftVolkscultuur Magazine
Volume5
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit