De waardevrije econoom bestaat niet

H.P. van Dalen, A. Klamer, C.G. Koedijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Economen wordt vaak om advies gevraagd of om een visie, maar hoe vrij is de blik van de econoom van politieke voorkeuren en waarden die hij of zij koestert? De economen Van Dalen, Klamer en Koedijk hebben de proef op de som genomen onder Nederlandse economen en komen tot de conclusie dat deze elementen een grote rol spelen in de uitspraken die men doet.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftMe Judice
StatusGepubliceerd - 08 mrt 2016

Citeer dit