De Wangereager wurdlist fan U.J. Seetzen fan 1799

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

201 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)69-105
Aantal pagina's37
TijdschriftTydskrift foar Fryske Taalkunde
Volume10
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit