De ware humorist is natuurleuk: korte geschiedenis van de woordspeling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)41-45
TijdschriftDe Lage Landen: context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland
Volume65
Nummer van het tijdschriftmei
StatusGepubliceerd - mei 2022

Citeer dit