De weelde als deugd?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

21 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)45-56
TijdschriftDe Achttiende Eeuw
Volume24
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit