De weerbarstige relatie tussen baby's en conjunctuur

J.A.A. de Beer, J. Latten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-4
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume34
Nummer van het tijdschrift9
Vroegere onlinedatum2018
StatusGepubliceerd - okt 2018

Citeer dit