De weergave van aardrijkskundige namen in het Europa van vandaag

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

75 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)59-69
Aantal pagina's11
TijdschriftKartografisch Tijdschrift
VolumeXVIII
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit