De welzijnseffecten van economische groei in Nederland 1800-2000

E Horlings, J Smits

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Vertaalde titel van de bijdrageThe welfare effects of economic growth in the Netherlands, 1800-2000
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)266-80
Aantal pagina's15
TijdschriftTijdschrift voor sociale geschiedenis
Volume27
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit