De werkelijkheid was heus al erg genoeg! De psychiatrische inrichting Dennenoord in Zuidlaren tijdens de Tweede Wereldoorlog

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

79 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)15-32
TijdschriftNieuwe Drentse Volksalamanak
Volume137
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit