“De wetenschap is me te bang voor avontuur”: Frank Jansen over academici en populair-wetenschappelijk schrijven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)10-13
TijdschriftOnze Taal
Volume85
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - sep. 2016

Citeer dit