De wisselwerking tussen spontane palatalisatie, umlaut en genus

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2604 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)109-152
TijdschriftTaal en Tongval. Themanummer
Volume18
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit