De wreedhedennota [Review of: Gert Oostindie. 2015. Soldaat in Indonesië 1945-1950. Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Prometheus: Amsterdam]

Muhammad Yuanda Zara

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)677-679
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume129
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit