De yndieling fan 'e fokalen yn 'e Fryske spraaklear fan Rasmus Rask

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

32 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)1-7
Aantal pagina's7
TijdschriftTydskrift foar Fryske Taalkunde
Volume1
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit