De ziekte van Alzheimer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

73 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)30-32
TijdschriftColumn voor het neurobiologisch symposium: Het Brein in Stukken, 11 November 1992
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit