De zwaan met de zes pijlen: Review of Broek en Waterland. Regionale samenwerking en conflicten, 1282-1811 (Verloren; Hilversum 2019) 226 p

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

38 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)384-386
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume133
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2020

Keywords

  • Regional History
  • the Netherlands
  • Middle Ages
  • early modern period

Citeer dit