Dea fan in Eastfryske taal, de ûndergong fan it Wangereagersk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

39 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)18-19
Aantal pagina's2
Tijdschrift Mear oer fryske taal en kultuer
Volume12
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit