Dealing with big data: The case of Twitter

E. Tjong Kim Sang, A. van den Bosch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dealing with big data: The case of Twitter'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences