Dealing with double trouble: consequences of single and double herbivory in Brassica juncea

V. Mathur, T.O.G. Tytgat, R. de Graaf, V. Kalia, A.S. Reddy, L.E.M. Vet, N.M. Van Dam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

23 Citaten (Scopus)
636 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dealing with double trouble: consequences of single and double herbivory in Brassica juncea'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds

Earth & Environmental Sciences