Dealing with drainage. State regulation of drainage projects in the Dutch Republic, France, and England during the sixteenth and seventeenth centuries

P.J. van Cruijningen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)420-440
Aantal pagina's21
TijdschriftThe Economic history review
Volume68
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit