Dealing with older workers in Europe: a comparative survey of employers' attitudes and actions

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Dealing with older workers in Europe: a comparative survey of employers' attitudes and actions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Earth & Environmental Sciences