Deaths among Wild Birds during Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N8) Virus Outbreak, the Netherlands

Erik Kleyheeg (Co-auteur), Roy Slaterus, Rogier Bodewes, Jolianne M. Rijks, Marcel A.H. Spierenburg, Nancy Beerens, Leon Kelder, Marjolein J. Poen, Jan A. Stegeman, Ron A. M. Fouchier, Thijs Kuiken, Henk P. van der Jeugd

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

106 Downloads (Pure)

Samenvatting

During autumn–winter 2016–2017, highly pathogenic avian influenza A(H5N8) viruses caused mass die-offs among wild birds in the Netherlands. Among the ≈13,600 birds reported dead, most were tufted ducks (Aythya fuligula) and Eurasian wigeons (Anas penelope). Recurrence of avian influenza outbreaks might alter wild bird population dynamics.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2050-2054
TijdschriftEmerging Infectious Diseases
Volume23
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Deaths among Wild Birds during Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N8) Virus Outbreak, the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit

    Kleyheeg, E., Slaterus, R., Bodewes, R., Rijks, J. M., Spierenburg, M. A. H., Beerens, N., Kelder, L., Poen, M. J., Stegeman, J. A., Fouchier, R. A. M., Kuiken, T., & Jeugd, H. P. V. D. (2017). Deaths among Wild Birds during Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N8) Virus Outbreak, the Netherlands. Emerging Infectious Diseases, 23(12), 2050-2054. https://doi.org/10.3201/eid2312.171086