Debate on Robinson, Geoffrey B., 2018. The killing season: A history of the Indonesian massacres, 1965–1966

G.A. van Klinken, Uğur Ümit Üngör, Vannessa Hearman, Geoffrey Robinson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)341–356
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume175
Nummer van het tijdschrift2/3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit