Debate [Review of: D. Slater (2010) Ordering power: contentious politics and authoritarian Leviathans in Southeast Asia]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)515-519
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume167
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit